Zapowiedź otwarcia Muzeum Warszawy

Zapowiedź otwarcia Muzeum Warszawy

W przyszłej przestrzeni wystaw czasowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta odbyła się dziś konferencja prasowa zapowiadająca majowe otwarcie muzeum. Przed zebranymi tłumnie przedstawicielami mediów wystąpili ambasador Norwegii Karsten Klepsvik i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Głos zabrał także dyrektor Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy Tomasz Thun-Janowski. Gospodarzem spotkania była dyrektor Muzeum Warszawy Ewa Nekanda-Trepka, która opowiedziała pokrótce o przeprowadzonej modernizacji, zapowiedziała majowe otwarcie i w imieniu muzeum podziękowała warszawskim władzom i królestwu Norwegii za wielki wkład finansowy w remont i powstające wystawy.

Poruszającą częścią konferencji było wystąpienie zastępcy dyrektora Muzeum Warszawy dr. Jarosława Trybusia, który zaczął od ciekawej opowieści o nowej wystawie, ale potem przeszedł do szczególnego pokazu. Z niepozornych białych pudełek wyjął autentyczne przedmioty, rzeczy warszawskie, które zademonstrował zgromadzonym. Klamka z przedwojennego ratusza miejskiego czy XVIII-wieczny czajniczek do herbaty skoncentrowały na sobie uwagę zebranych, ale największe wrażenie wywarł na nich list jedenastoletniego Juliusza Materskiego, który jesienią 1939 roku relacjonował kuzynom bombardowania Warszawy. Pokaz ten dał wszystkim przedsmak nowej wystawy, umożliwiającej obcowanie z autentycznymi rzeczami, świadkami historii miasta.

Po zakończeniu wystąpień zainteresowani goście zostali zaproszeni na krótką wycieczkę po wnętrzach muzeum – oprowadziła ich kierująca projektem Muzeum OdNowa Joanna Dudelewicz.

Podczas konferencji zaprezentowano także filmowy zwiastun nowego otwarcia Muzeum Warszawy, który media szybko określiły mianem „trailera na miarę hollywoodzkiej superprodukcji”.

 

Od kamienicy do muzeum. Cykl wykładów poświęconych modernizacji siedziby głównej Muzeum Warszawy

Od kamienicy do muzeum. Cykl wykładów poświęconych modernizacji siedziby głównej Muzeum Warszawy

W przeddzień otwarcia swojej zmodernizowanej siedziby głównej Muzeum Warszawy zaprasza na cykl wykładów ukazujących skalę działań wykonanych w ramach projektu „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”. Podczas kilku spotkań osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt opowiedzą o ogromie prac, dzięki którym kamienice przy Rynku Starego Miasta odzyskały dawną świetność, a wkrótce – po montażu nowej wystawy głównej – otworzą swoje podwoje dla zwiedzających.

17 listopada 2016, godz. 18:30
Od kamienicy do muzeum, spotkanie 1: o skali projektu

Joanna Dudelewicz – koordynatorka projektu z ramienia Muzeum Warszawy oraz Robert Wanat i Joanna Kościuk – reprezentanci głównego wykonawcy prac modernizacyjnych – firmy Castellum Sp. z o.o.

24 listopada 2016, godz. 18:30
Od kamienicy do muzeum, spotkanie 2: konserwacja (fasada, polichromie)

Ewa Nekanda-Trepka – dyrektor Muzeum Warszawy oraz prof. Krzysztof Chmielewski i Maciej Baran z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – inspektorzy nadzoru konserwatorskiego Muzeum Warszawy

1 grudnia 2016, godz. 18:30
Od kamienicy do muzeum, spotkanie 3: konserwacja obiektów

Wiesław Procyk z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Janusz Mróz – inspektorzy nadzoru konserwatorskiego Muzeum Warszawy oraz Robert Kołodziejski – Główny Konserwator Zbiorów Muzeum Warszawy

 

Kontynuacja cyklu na początku 2017 roku.

Umowa z wykonawcą wystawy głównej podpisana

Umowa z wykonawcą wystawy głównej podpisana

Jesteśmy o krok bliżej nowej wystawy głównej. Dyrektor Muzeum Warszawy Ewa Nekanda-Trepka i prezes firmy Castellum Sp. z o.o. Piotr Napierała podpisali dziś umowę na produkcję wystawy głównej muzeum. Prace nad wystawą ruszają od zaraz, bo czasu jest bardzo mało – otwarcie wystawy „Rzeczy warszawskie” nastąpi już w ostatni weekend maja 2017 roku.

 

Od kamienicy do muzeum

Od kamienicy do muzeum

Historia siedziby Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta

Tematem opracowania jest historia siedziby muzeum poświęconego dziejom Warszawy na Rynku Starego Miasta – od 1911 roku, gdy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zakupiło kamienicę Baryczków, do 1955 roku, w którym zakończyła się odbudowa stolicy ze zniszczeń II wojny światowej i została otwarta pierwsza wystawa stała Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. W książce podjęto próbę nie tylko przedstawienia skomplikowanych procesów przebudowy i odbudowy kamienic staromiejskich z przeznaczeniem na instytucję muzealną, ale także ukazania tychże obiektów w szerszym kontekście zmieniającego się̨ znaczenia Starego Miasta, problemów konserwatorskich i uwarunkowań́ politycznych.

Małgorzata Popiołek (1986) studiowała historię sztuki w Warszawie i we Fryburgu Bryzgowijskim oraz ochronę zabytków w Berlinie. Jest autorką książki Powojenna odbudowa ulicy Nowy Świat w Warszawie (2012), jak również artykułów naukowych z zakresu historii architektury i urbanistyki w Polsce i w Niemczech w XX wieku. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat przedwojennych korzeni programu odbudowy historycznego centrum Warszawy.

Od kamienicy do muzeum
Redakcja merytoryczna: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redakcja: Katarzyna Sobolewska
Korekta tekstu polskiego: Julia Odnous
Tłumaczenie: Anna Micińska
Korekta tekstu angielskiego: Zofia Sochańska
Indeks osób: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Fotoedycja: Monika Walendowska, Julia Odnous, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Opracowanie rzutów na podstawie materiałów archiwalnych: Beata Gula
Konsutacja merytoryczna opracowania: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redaktor prowadząca: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Koncepcja i koordynacja: Małgorzata Mycielska
Projekt graficzny i skład: Iwo Rutkiewicz

Wydawca: Muzeum Warszawy

Wydanie I

Warszawa 2016

ISBN: 978-83-62189-82-3

© Chomętowscy, A. Funkiewicz, W. Juszczak, J. Metzger, A. Myszkowski, M. Wojtowicz, K. Zachwatowicz, Żarynowie

© Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Powstania Warszawskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Politechnika Warszawska

© Muzeum Warszawy

Złożono krojami: Guardian Egyptian, Guardian Sans.